Środki z UE na rozwój firmy

Najczęściej dotacje z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców opierają się na częściowej refundacji poniesionych kosztów na rozwój danej inwestycji. Jakie przedsiębiorstwa otrzymują i otrzymają pieniądze na rozwój? Były i będą to oczywiście te firmy, które wykazują najbardziej innowacyjne i interesujące (oraz realne!) pomysły na zainwestowanie. Czasem jednak może zdarzyć się tak, że dany przedsiębiorca będzie określał swój pomysł jako szalenie ciekawy. W praktyce jednak okaże się, że nie ma on w sobie nic z innowacyjności i dotacja przepadnie. Zatem najpewniej i najbezpieczniej przed złożeniem wniosku o dotację będzie zasięgnąć porady profesjonalisty.

Aby projekt został zaakceptowany i aby otrzymał dotację, musi spełniać kilka ważnych warunków. Oczywiście, podstawą jest to, aby udowodnić w danym wniosku, że realizacja konkretnego projektu pomoże w osiągnięciu celów dla danego województwa, kraju, a w wielu przypadkach także dla całej Unii Europejskiej. Istotne jest także to, aby rezultaty poniesienia danej inwestycji utrzymywały się przez minimum pięć lat od momentu, gdy projekt się zakończy. Najlepiej, aby projekt mający na celu rozwój danej firmy, przyczyniał się do poprawy gospodarki, jeżeli chodzi o podnoszenie konkurencyjności nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach światowych. Inwestycja musi być zaplanowana w każdym szczególe. Tylko wtedy jej realizacja okaże się być efektywna.

Podstawą jest wiec biznesplan. Powinien być sporządzony wedle określonego wzoru. Potrzebne informacje dotyczące spraw formalnych danego wniosku, można znaleźć w Podręcznikach Beneficjenta w konkretnych programach. Znajdują się one m.in. na stronach internetowych instytucji albo tych dotyczących funduszy europejskich. Strona formalna jest bardzo istotna. Wniosek powinien zawierać wszystkie potrzebne informacje i dokumenty. Dopiero po sprawdzeniu tej części, wniosek będzie rozpatrywany pod kątem merytoryki czy innowacyjności pomysłu. Wnioski składa się za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Dopuszcza się już coraz częściej również wnioski w wersji elektronicznej.