Pomoc unijna dla niepełnosprawnych

Celem Unii Europejskiej jest wspieranie – firm, gmin, ale także konkretnych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (np. dofinansowanie dla samotnej matki). Wciąż możemy znaleźć bardzo wiele programów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie funduszy europejskich. Mogą o nie starać się również osoby niepełnosprawne oraz ci, którzy chcą tym osobom pomóc. A wszystko to w ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ten umożliwia otrzymanie środków, które zostaną przeznaczone na działania aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne oraz podnoszenie ich kwalifikacji.

Środki dla osób niepełnosprawnych mogą być również czerpane z Regionalnych Programów Operacyjnych. To program mający na celu inwestowanie w działania związane z dostosowywaniem obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Najczęściej chodzi o nic innego jak usuwanie barier architektonicznych, czy przystosowywanie budynku do łatwiejszego poruszania się osobom niepełnosprawnym (windy, podjazdy). Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły swobodnie poruszać się po różnego rodzaju budynkach, tym samym uczestnicząc aktywnie w życiu społecznym.

Środki z Unii Europejskiej, przeznaczane dla osób niepełnosprawnych, mogą być również inwestowanie w poradnictwo psychologiczne, staże, subsydiowane zatrudnienia, w integrację społeczną czy zawodową. Same osoby niepełnosprawne również mogą czerpać ze środków UE, wnioskując o przyznanie dotacji na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Mogą również starać się o otrzymanie stypendiów socjalnych na uczelniach oraz na zakup sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Możliwości jest bardzo wiele. Unia Europejska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu osób oraz organizacji. Warto dokładnie przyjrzeć się różnorodnym projektom. I najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ dofinansowania będą kończyć się w 2013 roku. Już zostało wyczerpanych bardzo wiele środków finansowych.