Dotacje z UE dla gmin

Polskie gminy wielokrotnie są beneficjentami pomocy przekazywanej w ramach dotacji Komisji Europejskiej. Przez lata zrealizowano wiele programów wsparcia. Do 2002 roku wysokość środków dla polskich gmin w kolejnych województwach wahała się od siedmiu milionów do stu osiemdziesięciu siedmiu milionów euro. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej pojawiła się nowa perspektywa absorpcji zdecydowanie wyższych kwot. A wszystko to dzięki dostępnym programom finansowym z funduszy strukturalnych. Oczywiście, otrzymanie dotacji, także w przypadku całej gminy, napotyka na wiele barier i przeszkód. Wynikają one z przyczyn zewnętrznych oraz wewnętrznych. Niemniej jednak wiele gmin poradziło sobie z tymi potencjalnymi problemami.

Przygotowując projekt mający na celu pozyskanie funduszy potrzebnych na rozwój gminy, należy mieć na uwadze każdy szczegół. Trzeba wziąć pod uwagę stadium wykonalności, ekspertyzy oraz inne dokumenty. Bardzo często proces zebrania tego rodzaju dokumentów jest bardzo czasochłonny i kosztowny, szczególnie gdy sprawa dotyczy gminy wiejskiej. Dlatego najlepiej jak najwcześniej rozpocząć zbieranie wniosków (zanim jeszcze zostanie ogłoszony konkurs). Pierwszy działaniem powinno być przygotowanie wizji projektu, a następnie poddanie jej pod konsultację społeczną. W ten sposób trzeba będzie uzyskać odpowiedzi na pytanie: czy wizja projektu ma poparcie społeczne w gminie, czy pomysł wpisuje się w zadania oraz cele przedstawione do realizacji danego programu, czy właściwie zostały ocenione możliwości danej gminy oraz jakie będą źródła finansowania projektu.

Bardzo często dane projekty nie zostaną przyjęte od razu z wielu powodów. Często przyczyny mogą być stricte formalne, ale nie tylko. Nie warto się zrażać, tylko próbować dalej. Tym bardziej, że najczęściej ogłoszonych jest kilka tur dla danego konkursu. Na pewno pomoże profesjonalne szkolenie dotyczące pozyskania środków z UE, któremu warto się poddać, aby efektywnie pozyskać potrzebne fundusze dla gminy. Warto również konsultować konkretne idee i projekty w jak największym gronie. To zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania.