Dofinansowania w ramach programu Kapitał Ludzki

Jak dokładnie wygląda procedura konkursowa ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki? Wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku procedur, które obowiązują również w ramach innych znanych funduszy strukturalnych. Dlatego poznając procedury ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki, poznaje się tak naprawdę ogólne informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie w ramach różnego rodzaju funduszy strukturalnych. Podstawowym celem Programu (to także możliwe dofinansowanie dla osób studiujących) jest wzrost zatrudnienia oraz spójności społecznej. Celem te powinny być realizowane poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników, upowszechnienie edukacji społeczeństwa, zwiększenie potencjału administracji publicznej, wzrost spójności terytorialnej.

Pierwszym krokiem osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki jest dokładne przyjrzenie się ogłoszeniom o konkursach, które są ogłaszane i prowadzone przez specjalne Instytucje Pośredniczące. Status Instytucji Pośredniczących w tym przypadku mogą posiadać np. ministrowie. Ogłoszenie o konkursie będzie zawierało wszystkie potrzebne szczegóły, które pozwolą ustalić potencjalnemu beneficjentowi na to, czy ma szanse na otrzymanie dofinansowania. Krok drugi to złożenie wniosku. Wniosek składa się instytucji wskazanej w ogłoszeniu. Wraz z wnioskiem składa się dokumenty, które potwierdzają daną sytuację finansową.

Kolejny etap to formalna ocena wniosku. Ten krok składa się z dwóch części. Po pierwsze sprawdza się wnikliwie kryteria formalne, jak również i kryteria dostępu. Po tym jak listy projektów zostaną zatwierdzone, osoba składająca wniosek otrzyma pismo, w którym znajdzie informacje na temat przyjęcia wniosku do realizacji, możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnych rozpatrzeniu wniosku, ale jego nieprzyjęciu z powodu braku środków finansowych. W piśmie tym może również znaleźć się konkretne powód odrzucenia wniosku.